Horsch

Дискови брани Joker CT

КОМПАКТНА КЪСА ДИСКОВА БРАНА ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА И ПОДГОТОВКА НА ЛЕГЛОТО ЗА СЕМЕТО

Информация за машината

  • Предимства на дискови брани Joker CT

  • Joker е оптимално подходяща за слята обработка на стърнищата, за стимулиране на вторичното покълване в следствие на загубите при зърноприбирането, прекъсване на капилярността на почвата, смесване на остатъците след прибиране на реколтата и за равномерна подготовка на леглото за семето.

  • Тя произвежда висок дял фина почва в хоризонта за поникване и е устойчива към смущения и спрямо високи количества слама, органични торове или междинни култури.

  • Късата дискова брана може да бъде закупена като Joker CT зза 3-точково навесно окачване. Голямата производителност е следствие на възможна работна скорост до 20 км/ч.

  • Предлага се като допълнителна опция към Joker 3, 3.5 и 4 CT с твърда рама продълбочител Mono TG. Особено подходящ е за тежки терени, където почвата трябва дълбоко да се разрохква, но където растителните остатъци ще се смесват плитко.

З драва DiscSystem гарантира оптималното
качество на размесване и подравняване

Минимално задръстване благодарение на разположените по двойки дискове на един стълбеца

Joker CT с уредбата за оборска тор

Характеристика

Joker остава зад себе си фино раздробена, уплътнена почва с най-добри условия за поникване

Ефективните системи за почвоуплътняване се грижат за интензивното раздробяване и уплътняване

Крайните звездообразни дискове предотвратяват натрупването на почва в необработения участък

Здравата DiscSystem гарантира оптималното качество на размесване и подравняване

Joker CT при смесване на органичен тор

Joker CT заедно с предлаганото опционално дооборудване на Vogelsang ExaCut е перфектното решение за смесване на органичен тор

Голяма производителност при междинни култури и зелено торене

MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH. Тя има бункер с 400 л вместимост и доказалия се дозатор на Pronto. Семената директно се впръскват в разпределителната система.

За доброто разпределение на семената има шест равномерно разпределени извода пред или зад валяка до 3 м работна ширина и 12 бр. от 4 м ширина

Разпределение на посевния мaтериал пред валяка с рефлектираща плоча

Mono TG: Oптимален за дълбоко разрохкване. Зъбци с пружинна защита TerraGrip с тесни длета LD (low disturbance)  разрохкват дълбоко почвата, но не транспортират големи буци на повърхността.

LD работни орган за Mono TG

LD+ работни орган за Mono TG

ULD+ работни орган за Mono TG

RollFlex валяк
- Стигащо надълбоко уплътняване и разрохкване повърхността на почвата
- Висока способност за подравняване чрез междинни пружини
- Самопочистващ се без чистачи
- Висока сигурност на приложение

RollPack валяк
- Валяк със стоманени пръстени с 55 см диаметър
- Дълбоко на ивици почвоуплътняване
- Работи при всякакви условия

SteelDisc валяк
- Стигащо надълбоко уплътняване с твърда повърхност
- Интензивно натрошаване чрез режещите пръстени на валяка
- Oптимизираните чистачи осигуряват безавариен ход
- Bисока сигурност на приложение при камъни и тежки почви

Гумен уплътняващ валяк
- Цялостно уплътняване с компактен горен слой
- Bисока заравнителна способност посредством
гумите с AS профил
- Много висока сигурност при работа, дори и при
каменисти почви

FarmFlex валяк за оптимално уплътняване и при леки до средно тежки почви. Също така не е чувствителен към камъни.

Валяк RollCut
Добра повърхностна структура за средно тежки почви, без камъни

Тръбен валяк

HORSCH Joker CT 3 CT 3,5 CT 4 CT 4 CT твърда рама 5 CT 6 CT 7 CT
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95
Транспортна височина (м) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00
Дължина (м) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90
Дължина вкл. Mono TG (м) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---
Тегло (кг)* 1 600 – 2 600 1 800 – 2 850 2 400 – 3 100 2 000 – 3 400 2 800 – 3 500 3 000 – 3 900 3 500 – 4 550
Тегло вкл. Mono TG (кг) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---
Дискове DiscSystem Ø (см) 52 52 52 52 52 52 52
Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6 6 6 6 6
Брой на дисковете при DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56
Ъгъл на атака DiscSystem (градуси) 17 17 17 17 17 17 17
Двустранно действащи клапани 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)
Необходима мощност (KW/к.с.) 65-90 / 90-120 75-100 / 100-140 90-120 / 120-160 90–120 / 120–160 110-150 / 150-200 130-175 / 180-240 205 – 260 / 280 – 350
Необходима мощност вкл. Mono TG (KW/к.с.) от 140 / 190 от 160 / 220 --- от 180 / 245 --- --- ---
Брой лапи Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---
Разстояние между лапите Mono TG (см) 60 59 --- 50 --- --- ---
Прикачване навесно Joker CT 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. кат. III / IV
Прикачване навесно Mono TG 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III --- 3-точ. Кат. III --- --- ---
*Тегло на машината при минимално оборудване с RollFlex валяк

Свържи се с нас