Horsch

Дискови брани Joker CT

КОМПАКТНА КЪСА ДИСКОВА БРАНА ЗА ТОЧНА И БЪРЗА ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА И ПОДГОТОВКА НА ЛЕГЛОТО ЗА СЕМЕТО

Информация за машината

  • Предимства на дискови брани Joker CT

  • Joker е оптимално подходяща за слята обработка на стърнищата, за стимулиране на вторичното покълване в следствие на загубите при зърноприбирането, прекъсване на капилярността на почвата, смесване на остатъците след прибиране на реколтата и за равномерна подготовка на леглото за семето.

  • Обработка на органичен тор, междинни култури или упорити плевели

  • Тя произвежда висок дял фина почва в хоризонта за поникване и е устойчива към смущения и спрямо високи количества слама, органични торове или междинни култури.

  • Късата дискова брана може да бъде закупена като Joker CT за 3-точково навесно окачване. Голямата производителност е следствие на възможна работна скорост до 20 км/ч.

  • Предлага се като допълнителна опция към Joker 3, 3.5 и 4 CT с твърда рама продълбочител Mono TG. Особено подходящ е за тежки терени, където почвата трябва дълбоко да се разрохква, но където растителните остатъци ще се смесват плитко.

  • Работа без задръстване поради окачване на дисковете по двойки с голяма производителност и отворена конструкция на рамата

Здрава DiscSystem гарантира оптималното
качество на размесване и подравняване

Минимално задръстване благодарение на разположените по двойки дискове на един стълбеца

Joker CT с уредбата за оборска тор

Характеристика

Joker остава зад себе си фино раздробена, уплътнена почва с най-добри условия за поникване

Ефективните системи за почвоуплътняване се грижат за интензивното раздробяване и уплътняване

Крайните звездообразни дискове предотвратяват натрупването на почва в необработения участък

Здравата DiscSystem гарантира оптималното качество на размесване и подравняване

CoverCrush Discs 52 см (подходящи за работни дълбочини от 0 до 8 см)

Joker CT заедно с предлаганото опционално дооборудване на Vogelsang ExaCut е перфектното решение за смесване на органичен тор

Безаварийно преработване на органични торове
(животински тор, естествен течен тор, растителен тор)

Голяма производителност при междинни култури и зелено торене

MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH. Тя има бункер с 400 л вместимост и доказалия се дозатор на Pronto. Семената директно се впръскват в разпределителната система.

За доброто разпределение на семената има шест равномерно разпределени извода пред или зад валяка до 3 м работна ширина и 12 бр. от 4 м ширина

Разпределение на посевния мaтериал пред валяка с рефлектираща плоча

Mono TG: Oптимален за дълбоко разрохкване. Зъбци с пружинна защита TerraGrip с тесни длета LD (low disturbance)  разрохкват дълбоко почвата, но не транспортират големи буци на повърхността.

LD работни орган за Mono TG

LD+ работни орган за Mono TG

ULD+ работни орган за Mono TG

RollFlex валяк
- Стигащо надълбоко уплътняване и разрохкване повърхността на почвата
- Висока способност за подравняване чрез междинни пружини
- Самопочистващ се без чистачи
- Висока сигурност на приложение

RollPack валяк
- Валяк със стоманени пръстени с 55 см диаметър
- Дълбоко на ивици почвоуплътняване
- Работи при всякакви условия

SteelDisc валяк
- Стигащо надълбоко уплътняване с твърда повърхност
- Интензивно натрошаване чрез режещите пръстени на валяка
- Oптимизираните чистачи осигуряват безавариен ход
- Bисока сигурност на приложение при камъни и тежки почви

Гумен уплътняващ валяк
- Цялостно уплътняване с компактен горен слой
- Bисока заравнителна способност посредством
гумите с AS профил
- Много висока сигурност при работа, дори и при
каменисти почви

FarmFlex валяк за оптимално уплътняване и при леки до средно тежки почви. Също така не е чувствителен към камъни.

Валяк RollCut
Добра повърхностна структура за средно тежки почви, без камъни

Тръбен валяк

HORSCH Joker CT 3 CT 3,5 CT 4 CT 4 CT твърда рама 5 CT 6 CT 7 CT
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95
Височина на машината в позиция за транспортиране (м) 1,60 1,60 2,40 1,60 2,80 3,40 3,80
Дължина (м) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90
Дължина вкл. Mono TG (м) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---
Тегло (кг)* 1 600 – 2 600 1 800 – 2 850 2 400 – 3 100 2 000 – 3 400 2 800 – 3 500 3 000 – 3 900 3 500 – 4 550
Тегло вкл. Mono TG (кг) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---
Дискове DiscSystem Ø (см) 52 52 52 52 52 52 52
Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6 6 6 6 6
Брой на дисковете при DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56
Ъгъл на рязане DiscSystem (градуси) 17 17 17 17 17 17 17
Двустранно действащи уреди за управление 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината) 1 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)
Необходима мощност (KW/к.с.) 65-90 / 90-120 75-100 / 100-140 90-120 / 120-160 90–120 / 120–160 110-150 / 150-200 130-175 / 180-240 205 – 260 / 280 – 350
Необходима мощност вкл. Mono TG (KW/к.с.) от 140 / 190 от 160 / 220 --- от 180 / 245 --- --- ---
Брой лапи Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---
Разстояние между лапите Mono TG (см) 60 59 --- 50 --- --- ---
Прикачване навесно Joker CT 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. Кат. III / IV 3-точ. кат. III / IV
Прикачване навесно Mono TG 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III --- 3-точ. Кат. III --- --- ---
*Тегло на машината с минимално/максимално оборудване

Свържи се с нас