TEHNOS

Комбинации от мулчери и шредери Tehnos

MB + MU, MBP + MU, MU2Z + MU

Информация за машината

  • Възможни комбинации: MB + MU, MBP + MU, MU2Z + MU

Характеристика

Комбинация: MB + MU

Комбинация: MBP + MU

Комбинация: MU2Z + MU

Свържи се с нас