Guttler

Култиватори Guttler SuperMaxx BIO

Многофункционален култиватор с голяма производителност

Информация за машината

 • ПРЕДИМСТВА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО С GÜTTLER SuperMaxx®

  - Обработване при запазване на влажността,
  т.е. нужната за покълването влага се
  съхранява в почвата.


  -Борбата с плевелите започва още при сеитбата
  и развитието на евентуално покаралите плевели
  се подтиска от гъстата популация на
  израсналите култури.


  -Подпомагане на жизнеността на почвите.


  -Образуването на хумус осигурява почвите със
  стабилна структура, които притежават по-добра
  способност за задържане на ценната влага.


  -Защита срещу почвената ерозия.


  -Възможност за комбиниране на последната
  обработка на стърнища със сеитба на
  междинни култури.


  -Спестяване на време през ограничените
  подходящи за работа периоди.

Характеристика

Агресивните работни елементи се забиват здраво
със сигурност дори и в сухите, преуплътнени почви.
Разработката с използване на помощни пружини
прави изключително здрави отделните елементи на
работните органи, удължава техния експлоатационен срок
и осигурява вибрации с висока честота.

Работните елементи на GÜTTLER SuperMaxx®
разрохкват корените на плевелите в почвата.
Иглената секция ги почиства от полепналата
пръст и ги изкарва на повърхността, където те
изсъхват и загиват.

ИГЛЕНА БРАНА СЛЕД ВАЛЯКА С ЦЕЛ ЕФИКАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Масивните 12 милиметрови пружини на иглената брана са
разположени зад работната секция на SuperMaxx® като покриват
и междините между основните работни органи, като при необходимост тяхната дълбочина може да се фиксира, тоест, да
функционират на същата работна дълбочина, на която работят и
основните работни елементи на SuperMaxx®.

В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИТЕ ТЕЖКИ КУЛТИВАТОРИ:

-се тегли значително по-лесно: необходима мощност: при 3 м
тежък култиватор = 5м SuperMaxx®

-обработка на двойно по-голяма площ при два пъти по-нисък
разход на гориво

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Работна ширина (м) Транспортна ширина (м) Брой лапи (бр) Тегло (кг) Необходима мощност (к.с.)
SuperMaxx 30 CULTI 3,00 3,00 22 1.350 65
SuperMaxx 50-5 CULTI 5,00 2,60 37 2.190 110
SuperMaxx 60-5 CULTI 6,00 2,60 45 2.585 120
SuperMaxx 50-5 BIO 5,00 2,60 37 1.600 110
SuperMaxx 60-5 BIO 6,00 2,60 45 1.790 120
ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ:
FlatSpring: Пружинен подравнител пред основните работни органи (при някои модели)
RollFix ø45: RollFix обработващ валяк 45 см (при някои модели до 9 метра)
Иглена брана след валяка: За някои модели
Leveling board: Почвоизравнител след основните работни органи и преди валяка
2 или 4 бр. опорни колела отпред: Пред основните работни органи
410 литрова сеялка EPS 5: Плюс вентилатор с електрически или хидравличен двигател

Свържи се с нас