Horsch

MiniDrill

Професионалистът в засяването на междинни култури

Информация за машината

  • MiniDrill

  • MiniDrill е конструирана с идеята да бъде монтирана към почвообработващ уред и така да стане прецизна сеялка.

  • Тя има 400-литров напорен бункер и може да постигне равномерна сеитба до 160 кг/ха. Напорният бункер не позволява разделянето на специалните семенни смески, които стават все по-актуални.

  • Изпитаният дозиращ механизъм на Pronto с подходящата дозираща ролка транспортират семената директно към разпределителната кула, от където през маркучите стигат до монтирана пред валяка планка и се издухват в почвата. Валяците оптимално подготвят семенното легло, което гарантира безпроблемно покълване.

  • При работна ширина от 3 м за оптимално напречно разпределение на семената се предлагат 6 на равни разстояния разположени изхода и 12 от 4 м работна ширина нагоре. Хидравличният вентилатор на сеялката е с капацитет от 20 до 25 л/мин и може да бъде задвижван от всякакъв трактор.

  • Управлението се извършва чрез познатото HORSCH меню за сееща техника. За целта може да се използва всякакъв ISOBUS-терминал. Нормата на сеитба се регулира автоматично спрямо скоростта. Сигналът за скоростта се получава чрез 7-пинова букса или опционално от радарен датчик.

  • Сеялката може да се прикачи към:

    Terrano FX, Terrano GX, Joker CT, Joker RT

Характеристика

400 литра обем

Хидрaвличен вентилатор с 20 л/мин

Голям избор на дозиращи ролки

Напорен бункер

HORSCH MiniDrill Terrano 3 FX Terrano 3.5 FX Terrano 4 FX Твърда рама Terrano 4 FX Terrano 5 FX
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00
Общо тегло MiniDrill (кг) 150 155 160 270 285
Обем на бункера (л) 400 400 400 400 400
Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380 380 380 380 380
Височина за зареждане соло / монтиран (м) 1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,25 1,05 / 2,25
Брой на изходите 6 6 6 6 12
Макс. капацитет (кг/ха) 260 225 200 200 160
Едностранно действ. изводи 1 1 1 1 1
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1 1 1 1
Количество хидравлично масло вентилатор (л/мин) 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25

Свържи се с нас