Horsch

Сеялки Focus TD

Целенасочено разрохкване, целенасочено торене и целенасочена сеитба

Информация за машината

 • StripTill ДО ПЕРФЕКТНОСТ

 • Целенасочен спектър на приложение

  - За сеитба на зърнено-житни култури чрез дълбоко разрохкване на почвата и полагане на тор в един работен ход

 • Зона I - TerraGrip лапи

  - Дълбоко разрохкване на почвата точно под редовете семена
  - Определяне на пространството около корена чрез:
         - Отстраняване на остатъци от реколтата от пространството около корена с цел оптимално развитие на корените
      - Полагане на запас от тор под редиците семена с цел оптимално развитие на растенията
       - Транспортиране на влажна почва във фронта на кълновете за идеални условия за покълване

 • Зона II - Гумен почвоуплътнител

  - Целенасочено, дълбоко уплътняване
  - Създаване на условия за затваряне на почвата
  - Оптимална подготовка на семенното легло през изсяващите ботуши

 • Зона III - Изсяващи ботуши

  - Сеитба във влажна почва без остатъци от реколта
  - TurboDisc изсяващи ботуши за прецизно полагане на семената
  - Отделни, водени от притъпкващи колела, с вградени амортисьори
  - Опционално: TurboEdge изсяващ ботуш за сеене в големи количества слама
               - за Focus TD (само при разстояние между редовете 28.6/30 респ. 35 см)
               - Разстояние между редовете Focus 4 TD: 28.6 см или 14.3 см
               - Разстояние между редовете Focus 6 TD: 30 см или 15 см
               - за Focus TD 3-точково (само при разстояние между редовете 30/50 респ. 35 см)

 • Максимална ефективност

  - Комбинация от няколко работни процеса в една машина
  - Значително редуциране на повторните преминавания

 • Добре конструирана техника

  - Използване на доказани компоненти на редосеялките и почвообработващите машини HORSCH

 • Повече гъвкавост

  - Чрез 3-точково прикачване се сменя бързо сеещата шина

Характеристика

TurboDisc сеещите секции полагат семената в почистената от буци и растителни остатъци почва.

Focus TD позволява и при тежки климатични условия добро поникване на посева и оптимално развитие на растението.

TerraGrip лапи премахват ефективно слама и буци от сеитбения хоризонт.

LD длета обработват почвата и полагат на точното място тора.

Слята сеитба на рапица и редови култури с 30 см междуредие (Oпционална: 35 cм с Focus 6.35 TD с 3-точково окачване)

Сеитба на пшеница при 15 см междуредие (опционално: 17,5 cм с Focus 6.35 TD 3-точково окачване)

Променлива дълбочина на торовнасяне
- При много добри сеитбени условия дълбокото полагане цели снабдяването със свежи хранителни вещества на най-долния плодороден слой от почвата.
- При тежки сеитбени условия (влага, студ) чрез полагане 50:50 се цели стимулиране на младото растение и примамване на корена надолу.

Точна сеитба на редови култури
3-точкова система при Focus 6 TD дава възможност да се внася тор в дълбочина и при редовите сеялки Maestro RV.


Междуредие от 50 см, гуменият валяк работи умишлено м/у направените бразди

Сеитба на рапица, царевица, слънчоглед, соя с изпитаната технология Maestro

Целенасочено торене в реда по избор – дълбоко, плитко или 50 : 50

Перфектно почистена бразда, дори и при големи количества растителни остатъци на повърхността.

Подходящ за сеитба на рапица и боб при междуредие от 28,6 – 30, 35 и 50 см за всички модели Focus.

Перфектно полагане на желаната дълбочина чрез итегрирани притъпкващи колела

Конструкцията на сеещата секция и основните и характеристики, като натиск от 120 кг, са идентични с утвърдената TurboDisc сееща секция

Доказалите се двойни дискове отварят браздата. Интегрираният ралник оформя браздата и гарантира прецизно полагане на семето.

Улавящо колело, което се регулира във височина, прави възможно точното поставяне на семето в почвата. След улавящото колело познатата притъпкваща ролка затваря браздата и води сеещата секция в дълбочина.

HORSCH кутия с прегради с оптимални семена пшеница

С помоща на специална HORSCH кутия с прегради с отвори, може да се направи проверка на семената и да се установи, дали са подходящи за системата.

HORSCH кутия с прегради с оптимални рапични семена

Принципно семената трябва да се намират във втората или третата преграда на кутията

Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена, неподходящи за резделяне

Дозиращи дискове с джоб за рапица

Дозиращи дискове  с джоб за пшеница

Дозиращи дискове  с джоб за ръж

Дозиращи дискове  с джоб за ечемик

Голяма производителност за междинни култури и зелено торене
MiniDrill (400 литра вместимост на бункера) според приложението могат да се полагат до 3 компоненти или в случай на фини семена (например рапица) може да се използва централния бункер от 5 000 литра за тор, а MiniDrill за семена.

MiniDrill G & F
Интегриране на разпределителите при Focus TD. Третата компонента може да се дозира през семенния или торовия поток.

MiniDrill PPF
Отделни маркучи със собствена разпределителна кула и изводи за повърхностно полагане, например на тревни смески.

Идеално решение за средни стопанства - 3 метра работна ширина и теглителна мощност от 250 к.с.

Капацитет на двойния бункер 3 500 литра  (2 100 : 1 400 л / 60 : 40)

Междуредие 15 или 30 см

Възможност за дооборудване с MiniDrill Grain & Fertilizer или MiniDrill PPF

Оптимално адаптиране към условията благодарение с добре познатото оборудване на серията Focus

При изключването на отделните редове механизмът за връщане на семената с интегрирано изравняване на налягането се грижи за оптимално напречно разпределение до последния ред

Ясно изображение с новата концепция за обслужване

Спестяване на семаната с прецизно изключване на отделните редове в крайния ред

Произволни конфигурации на превключването на релсовата сеитба

Позволява производлни разстояние между редовете, като например двойно или тройно разстояние

HORSCH Focus TD 3 TD 4 TD 6 TD Focus 6 TD 3-точ. Focus 6.35 TD 3-точ Focus 6.50 TD 3-точ
Работна ширина (м) 3,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Транспортна ширина (м) 3,00 2,98 2,98 2,98 2,98 3,47
Транспортна височина (м) 3,35 3,35 3,70 3,70 3,70 3,70
Дължина (м) 9,00 9,84 10,40 - - -
Дължина вкл. сееща шина (м) - - 10,60 10,60 11,08
Осово натоварване (кг)* 4 200 – 5 000 6 500 - 7 400 8 400 - 10 300 8 800 - 10 750 8 100 - 10 000 10 000 - 10 900
Натоварване на теглича (кг)* 1 000 – 1 400 1 600 – 2 000 1 900 – 2 500 1 800 - 2 300 1 900 - 2 500 1 000 - 1 400
Капацитет на двойния бункер (л) 3 500 (2 100 : 1 400 литра/ 60 : 40) 5 000 (2 000 : 3 000 литра/40 : 60) 5 000 (2 000 : 3 000 литра/40 : 60) 5 000 (2 000 : 3 000 литра/40 : 60) 5 000 (2 000 : 3 000 литра/40 : 60) 5 000 (2 000 : 3 000 литра/40 : 60)
Размери на отвор за зареждане (м) 0,60 x 0,90 Отпред 0,66x1,22/Отзад 0,66x1,68 Отпред 0,66x1,22/Отзад 0,66x1,68 Отпред 0,66x1,22/Отзад 0,66x1,68 Отпред 0,66x1,22/Отзад 0,66x1,68 Отпред 0,66x1,22/Отзад 0,66x1,68
Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Размер гуми на странични опорни колела 15.0/55–17 15.0/55–17 15.0/55–17 15.0/55–17 15.0/55–17 15.0 / 55 – 17
Размер на гумения валяк 210 / 95 – 24 AS 210/95–24 AS 210/95–24 AS 210/95–24 AS 210/95–24 AS 320 / 70 – 24 AS
Уплътняващ валяк Ø (см) 100 100 100 100 100 100
Брой работни органи 10 14 20 20 17 12
Разстояния между работните органи в един ред (см) 60,0 57,2 60 60 70,60 100,00
Разстояние между всеки работен орган (см) 30,0 28,6 30 30 35,30 50,00
Височина на рамата (см) 75 75 75 75 75 75
Сила на задействане (кг)/височина на повдигане (см) 630/26 630/26 630/26 630/26 630/26 630/26
Брой на изсяващите дискове 10 / 20 14/28 20/40 20/40 17/34 12 / 24
Междуредие (см) 30,0 / 15,0 28,6/14,3 30/15 30/15 35,30/17,60 50,00 / 25,00
Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5–120 5–120 5–120 5–120 5–120
Сеещи секции/Притъпкващи колела (cм) 34 34 34 34/32 34/32 34/32
Работна скорост (км/ч) 6–10 6–10 6–10 6–10 6–10 6–10
Необходима мощност (KW/к.с.) 150 – 220 / 200 – 300 180-260 / 250-350 220-330 / 300-450 220-330 / 300-450 220-330 / 300-450 220-330 / 300-450
Двустранно действащи клапани 2 2 2 2 (с по +1 за подготвителен комплект Maestro, хидр. регулиране на дълбочината на дисковите брани) 2 (с по +1 за подготвителен комплект Maestro, хидр. регулиране на дълбочината на дисковите брани) 2 (с по +1 за подготвителен комплект Maestro, хидр. регулиране на дълбочината на дисковите брани)
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1 1 1 1 1
Количество масло за хидр. вентилатор (л/мин) 35–45 35–45 35–45 35–45 35–45 35–45
Окачване на долни рамене Кат. III–III/IV–IV Кат. III–III/IV–IV Кат. III–III/IV–IV Кат. III–III/IV–IV Кат. III–III/IV–IV Кат. III–III/IV–IV
Окачване на твърд теглич с отвор - Теглич с отвор ø 58–79 мм Теглич с отвор ø 58–79 мм Теглич с отвор ø 58–79 мм Теглич с отвор ø 58–79 мм Теглич с отвор ø 58–79 мм
Окачване на твърд теглич със сферична глава - K 80 K 80 K 80 K 80 K 80
Навесна система за сееща шина - - - Кат. III/III Кат. III/III Кат. III/III
*Тегло на машините с минимално/максимално оборудване

Свържи се с нас