Horsch

Сеялки Maestro SW

Максимална производителност с голямо бункерно ремарке

Информация за машината

 • С какво се отличава сеялката Maestro SW

 • 8 до 12 км/ч работна скорост

 • Максимална производителност при точна сеитба  - Максимална производителност при точна сеитба

 • Бункерно ремарке с 2 000 л вместимост на семена и 7 000 л тор

 • Система Seed on Demand за непрекъснат поток от семена към сеещия агрегат

 • Изпълнение 12, 16, 18,24 и 36-редови

 • Междуредие oт 45 до 90 см

 • Здрави HORSCH сеещи агрегати

 • Натиск върху сееща секция между 150 и 350 кг с хидравлично регулиране

 • Изключително малък дозиращ апарат

 • Контрол при полагане на семената

 • Прецизна сеитба с 12 км/ч работна скорост

 • Универсална за царевица, соя, слънчоглед и захарна цвекло

Дозатор със системата Seed on Demand

Опция: еднодисков торовнасящ ботуш

Един от радарите при системата ContourFarming

Пълнячен шнек

Колело за водене в дълбочина със спици

Характеристика

Изключително здрави сеещи агрегати за точна сеитба с прецизно разделяне и система Seed on Demand.

SectionControl, който позволява автоматично изключване и включване на секции чрез GPS-сигнал.

GPS-системата не е част от терминала на HORSCH.

Максимална ефективност благодарение на бункерно ремарке за 2 000 л семена и 7 000 л тор.

Maеstro SW при транспорт на шосето.

Пренасяне теглото на бункера върху сеещата шина за по-голям натиск.

Палцово колело.

HORSCH Maestro SW 12.70–90 SW/30“–36“ SW 16.70–75–80 SW/30“ SW 18.45–50 SW 24.45–50 SW 24.70–75 SW/ 30“ SW 36.45–50 SW
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Транспортна височина (м) 4,00/4,60 при 12.90 и 12.36“ SW 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Транспортна дължина (м) 9,51 8,06 9,51 8,06 9,50 9,62
Тегло вкл. бункерно ремарке (кг)* 7 175 9 857 8 300 11 830 11 830 13 900
Натоварване на осите (кг) - - - - - 10 200
Тегло на ремаркето, действащо върху теглича (кг) - - - - - 3 700
Обем на бункера (семена/тор) (л) 2 000/7 000 2 000/7 000 2 000/7 000 2 000/7 000 2 000/7 000 2 000/7 000
Обем на бунк. ремарке само семена (л) 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500
Отвор за зареждане на бункера за семена (мм) 800x660 800x660 800x660 800x660 800x660 800x660
Отвор за зареждане на бункера за тор (мм) 2 450x660 2 450x660 2 450x660 2 450x660 2 450x660 2 450x660
Отвор за зареждане на бунк. ремарке само семена (мм) 1 700x660 (2x) 1 700x660 (2x) 1 700x660 (2x) 1 700x660 (2x) 1 700x660 (2x) 1 700x660 (2x)
Брой редове 12 16 18 24 24 36
Елекр. регулиране натиска в/у секциите от монитора (кг) 150 – 350 150 – 350 150 – 350 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Водещо колело Ø (см) 40 40 40 40 40 40
Притъпкващо колело Ø (cм) 30/33 30/33 30/33 30/33 30/33 30/33
Улавящо колело Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно
Междуредие (см, инча) 70/75/90/30“/36“ 70/75/80/30“ 45/50 45/50 70/75/30 45/50
Дълбочина на сеитба (см) 1,5–9 1,5–9 1,5–9 1,5–9 1,5–9 1,5–9
Пад на семената (см) 45 45 45 45 45 45
Размер гуми бунк. ремарке 520/85 R 38 520/85 R 42 520/85 R 42 520/85 R 42 520/85 R 42 520/85 R 42
Телескопична ос Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно
Работна скорост (км/ч) 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12
Необходима мощност от (кВт/к.с.) 130/180 160/220 160/220 200/270 200/270 243/330
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1 1 1 1 1
Двустранно действащи изводи директно задвижване 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор тор и семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор директно свързване, тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор тор и семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор директно свързване, тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод з а пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор директно свързване, тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор директно свързване, тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор
Двустранно действащи изводи карданно задвижване - - - 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шне1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на торк на тор 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор
Необходимо количество масло за хидр. вентилатор тор (л/мин) 40 40 40 45 45 45
Количество масло на хидр. вентилатор за семена (л/мин) 40 20 40 20 20 20
Необходимо количество масло за хидр. вентилатор вакуум (л/мин) - 25 25 55 55 55
Необходимо ел. напрежение при работа (A) 45 50 50 55 55 55
Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58–79 мм Теглич с отвор Ø 58–79 мм Теглич с отвор Ø 58–79 мм Теглич с отвор Ø 58–79 мм Теглич с отвор Ø 58–79 мм Теглич с отвор Ø 58–79 мм
Окачване на твърд теглич със сферична глава K 80 K 80 K 80 K 80 K 80 K 80
* Тегло на машината при минимално оборудване

Свържи се с нас